Kodin kosteusvauriot ja remontointi

Sponsoroitu teksti

Kodin kosteusvauriot ja remontointi
Kodin kosteusvauriot ja remontointi

Kosteusvaurion sattuminen omassa kodissa on vakava asia.


Korjausrakentaminen pitää suunnitella hyvin ja toteuttaa niin, että se kestää aikaa ja kulutusta. Kestävä ja vastuullinen korjausrakentaminen säästää ajan saatossa rahaa ja hermoja.


Märkätilojen kosteusvauriot ovat yleisimpiä kodin vesivahinkoja ja taloyhtiöiden yllättäviä menoeriä.


Siksi kannattaakin olla valppana.


Jos epäilet kodissasi kosteusvauriota, tai mahdollisesti vuotavia putkia, tilaa paikalle heti kosteusvaurioiden korjausrakentamiseen erikoistunut ammattilainen.


Kosteusvaurioiden kohdalla voidaan kuitenkin toimia suunnitelmallisesti, kun vahingon

tapahtuessa tai sellaisen löydettäessä ryhdytään toimiin ripeästi ja kylmähermoisesti.


Myös tuleviin märkätilaremonteihin pitää suhtautua vakavuudella ja valmistautua niihin huolella.


Remontin kustannukset riippuvat siitä onko tapahtunut kosteusvaurio omakotitalossa vai taloyhtiössä.


Taloyhtiöillä on velvollisuus korjata märkätilat alkuperäiseen kuntoon ja

omakotitalossa voimassa olevat vakuutukset ova tärkeässä osassa korjausremontin

kustannuksista selviämiseen.


Kosteusvaurio syntyy useimmiten matkan aikana

Kun kodista ollaan viikko tai enemmänkin poissa, on monella reissaajalla varmasti mielessä samat kysymykset.


Laitoinko pesukoneen hanan varmasti kiinni?


Mitä jos astianpesukoneen

putki hajoaa?


Onkohan termostaatti varmasti kunnossa?


On surullinen fakta, että valtaosa vakavista kosteusvaurioista pääsee syntymään, kun kodin asukkaat ovat matkalla tai poissa kotoa.


Pienikin vuoto putkessa on useimmiten helppo huomata, kun keittiön rakenteissa alkaa näkyä kosteuden aiheuttamia jälkiä, tai kun tulvasuoja alkaa täyttyä.


Myös monessa nykyaikaisessa kodinkoneessa on vuodosta tai vauriosta ilmoittava merkkiääni.


Kun olet matkalla, on tärkeää, että kotivakuutuksesi ovat kunnossa ja pystyt matkustamaan rauhaisin mielin. Näin voit myös säästää ison summan.


Kosteusvaurion syntyminen ja korvaukset

Vesivahinko eli kosteusvaurio syntyy monesta eri syystä.


Suihkuun nukahtaminen tai kaatuminen sekä yleinen pyykkikoneen rikkoutuminen yllättävät tietysti, mutta kosteusvaurio voi syntyä hiljalleen suunnittelun huonoudesta tai rakennusvirheestä johtuen tai jonkin kuluvan osan pettäessä.


Lämpöpatterin pieni vuoto voi valua alapuolella olevaan asuntoon, ja yhden kosteusvaurion sijasta korjataan pian kahta.


Olipa syy lopulta mikä tahansa, on paikalle kutsuttava ammattilaiset mahdollisimman

nopeasti.


Isännöitsijä, korjaus- ja kuivauspalvelu ja vauriokartoittaja aloittavat työnsä

vahingon sattuessa ja siitä ilmoitettaessa.


Näin he lopullisesti varmistavat veden

vuotokohdan ja estävät kosteusvaurion leviämisen.


Kostuneet rakenteet pitää tarkastaa nopeasti, koska homevaurio voi syntyä jo 1-2 viikossa.


Lämpö nopeuttaa homevaurion syntymistä.


Vauriokartoitus selvittää vahingon syyn ja laadun ja antaa suositukset korjausrakentamisesta.


Joko isännöitsijä tai kiinteistön omistaja

toimittaa tarkastuksesta raportin vakuutusyhtiöön.


Vakuutusyhtiö tekee päätöksen korvauksista yleensä raportin pohjalta ilman, että yhtiön oma vahinkotarkastaja tulisi paikalle.


Kosteusvaurio omakotitalossa

Äkillisen vesivahingon sattuessa on tärkeintä katkaista vedentulo pääsulusta, että

kosteusvaurio ei pääse leviämään.


Pääsulun sijainti kannattaa olla tiedossa ja helposti

käytettävissä.


Kun veden tuleminen on pysäytetty, otetaan yhteyttä putkiliikkeeseen sekä korjaus- ja kuivauspalveluun.


Vauriokartoittaja tilataan tekemään vauriokartoitus, jotta voidaan hakea kiinteistö- tai kotivakuutuksesta apua remontin kuluja kattamaan.


Omakotitalon kosteusvaurioiden korjausrakentamiseen on paljon hyviä palveluita.


Kosteusvaurio tulee hoitaa aina kuntoon mahdollisimman nopeasti asukkaiden terveyden ja kiinteistön kunnon vuoksi.


Jos epäillään piilevää kosteusvauriota, pitää toimia mahdollisimman ripeästi lisävahinkojen estämiseksi.


Piilevä, hitaasti syntyvä kosteusvaurio esimerkiksi tiputtavan vesijohdon vuoksi voi kastella talon rakenteita pitkään ja laajasti.


Kosteusvaurio taloyhtiössä

Osakkaan tekemästä märkätilaremontista vastaa lähtökohtaisesti osakas, jos kyseessä ei

ole taloyhtiön vastuulla olevan vahingon korjaus.


Mutta jos remontin yhteydessä paljastuu pintojen alta kosteusvaurio taloyhtiön vastuulle kuuluvassa osassa, kuuluvat korjaustoimenpiteistä johtuvat kulut taloyhtiölle.


Löytyneen vian pitää olla sellainen, että yhtiön siitä tietoisena olisi pitänyt ryhtyä

korjaustoimenpiteisiin.


Yllättävän kosteusvaurion sattuessa luotettava ja asiansa osaava vahinkosaneerauspalvelu on taloyhtiön edun mukainen.


Jos kosteusvaurio johtuu osakkaan tai vuokralaisen toiminnasta, koituvat kulut osakkaalle.


Korvauksia ei yhtiön vastuulle kuuluvien osien korjaamiseen ei välttämättä saada taloyhtiön yhteisestä vakuutuksesta, vaan taloyhtiölle kuuluvat osat korvataan taloyhtiön korjausvastikkeesta.


Tällöin yhtiö voi joutua nostamaan vastiketta kulujen kattamiseksi.


Märkätilojen korjausrakentaminen

Maltti on valttia märkätilojen remontoinnissa.


Ilman äkillisen kosteusvaurion kiirettä remonttiin tulee valmistautua huolella, jotta vältytään mahdollisilta yllättäviltä kosteusvaurioilta remonttia tehdessä.


Märkätilojen korjaamiseen kannattaa aina ottaa mukaan ulkopuolinen ammattilainen, joka osaa kartoittaa märkätilat ja suunnitella korjauksen kestävällä ja taloudellisella tavalla.


Vanhojen märkätilojen kohdalla on yleistä, että niistä puuttuvat vedeneristys

kokonaisuudessaan tai se on toteutettu vanhojen säännösten mukaisella tavalla, jotka eivät ole enää standardien mukaiset.


Vanhoja märkätiloja remontoidessa voi vastaan tulla myös rakenteissa olevaa asbestia ja sen purkaminen on luvanvaraista työtä.


Uusissa märkätiloissa tulee aina olla perusteellisesti tehty vedeneristys ja myös

korjausrakentamisessa se pitää ottaa huomioon.


Rakenteet tulee korjata kosteusteknisesti hyväksyttäviksi. Muussa tapauksessa uudessa märkätilassa sattuva kosteusvaurio ei ole vakuutuksien piirissä.


Yleistä märkätilojen remonttiin valmistautumisesta

Kosteusvaurioiden korjaaminen ja yleisestikin märkätilojen remontointi on pitkällinen

toimintaketju, joka voi vaatia asukkaiden asumista väliaikaisesti muualla.


Vesivahinkojen kohdalla voidaan joutua myös luopumaan irtaimistosta, joka on päässyt kastumaan, jotta ei altistuta mikrobeille, jotka aiheuttavat terveyshaittoja.


Altistuminen voi aiheuttaa aikaisempaa herkempää reagoimista homeille ja muille sisäilmahaitoille.


Omakotitalon omistajan ja taloyhtiön kannattaa huolehtia, että yllättäviä kosteusvaurioita varten olisi valmiiksi sovitut menettelytavat ja voimassa olevat vakuutukset.


Kaikki vauriot on velvollisuus huolehtia nopeasti kuntoon, ja kustannuksista riitelyn voi hoitaa myöhemmin.


Kuntoarvioilla on mahdollista ennakoida tulevia remontteja.


Märkätilojen pinnat ovat kulutustavaraa ja materiaaleilla on suunnitellut elinkaaret.


Elinkaarensa lopussa olevien pintojen remontointi voi olla kiireellistä, että vältytään usealta yhtäaikaiselta kosteusvauriolta.


Vinkkejä kodin kosteusvaurioiden remontointiin

  1. Ennakoi kosteusvaurion tapahtuminen. Suunnittele toimenpiteet joihin aletaan heti vahingon tapahtuessa.

  2. Huolehdi kiinteistön tai taloyhtiön vakuutukset kuntoon.

  3. Estä kosteusvaurion tapahtuminen. Huolla kuluvia osia ja remontoi märkätiloja tarpeen vaatiessa ennakoivasti.

  4. Varaudu remontin tarpeeseen teettämällä märkätiloista kuntoarvio.

  5. Ota yhteyttä asiantuntevaan korjausrakentajaan mahdollisimman nopeasti kosteusvaurion sattuessa.

  6. Suunnittele märkätilaremontti huolella alan ammattilaisten kanssa.

0 comments